Copyright

Copyright

Copyright © Jeroen Bouman

Alle teksten en foto’s op deze website staan onder bescherming van auteursrechten -ook wel copyright genoemd- volgens Artikel 1 van de Auteurswet 1912 en internationaal volgens de Berner Conventie en deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, ge(her)publiceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, zij het in drukwerk of electronisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker.

Opzettelijke schending van het auteursrecht is een misdrijf en kan met hoge geldboetes en/of gevangenisstraf worden bestraft.

Meer informatie over auteursrecht vind je op WikipediaAuteursrecht.nl en Rijksoverheid.nl.

Inline linking (ook bekend als hotlinking, leeching, piggy-backing, direct linking, offsite image grabs en bandwidth theft) van een pagina of foto op deze website is NIET toegestaan. Normale externe links naar (pagina’s op) deze website zijn uiteraard altijd welkom!