Portrait photo magazine

Portrait photo for a magazine